2015-01-21 15:12 Skiffergas

Fallande oljepriser tvingar BHP minska skifferoljeproduktion

BHP Billiton drar ner antalet riggar på skifferoljefälten med 40 procent till följd av sjunkande oljepriser. Antalet riggar skärs ner från 26 till 16 och fortsättningsvis kommer företaget fokusera på produktion vid det högkvalitativa oljerika Back Hawk-fältet i södra Texas.

Sedan juni förra året har globala oljepriser rasat med 60 procent till under 49 dollar per fat. BHP är inte det enda företaget som drar ner sin skifferoljeproduktion i USA.

— Jag skulle tro att detta kommer att påverka produktionen. Vad gäller BHP förväntar vi oss att det kommer att påverka deras produktion under räkenskapsåret 2016, men inte nödvändigtvis produktionen räkenskapsåret 2015 givet att riggarna kommer att stängas ner i slutet av 2015, säger Glyn Lawcock på analysföretaget UBS.

BHP håller vid tidigare prognoser om en ökning i skifferoljeproduktionen med runt 50 procent under 2015. Men företaget kommer att dra ner sin prospektering jämfört med budgeten för 2015 med 20 procent till 600 miljoner dollar.

Läs mer: Financial Times, 2015-01-21