• 2015-05-15 15:04 Skiffergas

  BCG kartlägger vägen till lönsamhet för skifferbolag

  I en ny rapport har konsultföretaget Boston Consulting Group listat åtta egenskaper som karakteriserar vinnande bolag inom skifferindustrin i USA. BCG menar att för de bolag som har alla karaktärsdrag är brunnskostnaden mellan 25-30 procent lägre och brunnarnas livstid nästan dubbelt så lång som vanligt.

  Eftersom skifferbrunnar är betydligt billigare än och inte håller lika länge som konventionella djuphavsbrunnar behöver lönsamma skifferbolag utveckla en effektiv utvinningsprocess som kan upprepas många gånger. De bolag som gör det bäst har följande egenskaper:

  • Avkastningsdrivna: Den lönsamma produktionen maximeras genom att hålla utvecklingskostnad och kostnad per fat på en så låg nivå som möjligt. Det kan vara mer lönsamt att anlägga en brunn på ett fält med en mindre reserv med existerande infrastruktur, så som vägar, gas- och oljeledningar, än vid en större reserv i ett otillgängligt område.
  • Fabriksliknande metoder: Brunnar ska byggas snabbt, vilket kräver en standardiserad design och enkla processer. Processen struktureras som ett löpande band vilket gör att varje brunnsområde kan utvecklas effektivt innan nästa påbörjas.
  • Fält-specifik expertis: Genom att fokusera största delen av sin produktion till ett fält har bolaget kunskap om vilka faktorer som ger konkurrensfördelar på just det fältet.
  • Standardiserad design och utförande: Bolag som utvecklar en standarddesign och en standardprocess för brunnsbyggandet kan optimera och upprepa processen snabbt.
  • Sträng kostnadskontroll: En liten kostnadsminskning i brunnsbyggandet ha stor effekt på bolagets totalkostnader. Lönsamma bolag har noggrann koll på vilka kostnadskomponenterna är och arbetar kontinuerligt för att sänka dem.
  • Lagsamarbete mellan funktioner: Bolag som motiverar alla olika funktioner i brunnsbyggandet att arbeta mot ett gemensamt mål för att öka synergier.
  • Ansvarsbaserad Performance Management: Genom att fördela ansvar för beslut på anställda genom hela organisationen kan de hållas ansvariga för sitt eget agerande. På så sätt undviker de att göra samma misstag flera gånger, samtidigt som de blir mer motiverade.
  • Företagskultur som fostrar kontinuerlig förbättring: Bolag med en företagskultur som välkomnar förbättring, där chefer och andra anställda uppmanas att tänka nytt och förbättra sin egen prestation.

  Läs mer: BCG

  info
 • 2015-03-27 15:07 Skiffergas

  Kinesiska Cnooc väntar med skiffergassatsning

  Det kinesiska oljebolaget Cnooc meddelar att man lägger sin satsning på skiffergasutvinning på is till följd av låga oljepriser.

  – Med tanke på den bistra situationen med låga oljepriser, kommer vi att hålla en låg förhoppning om den fortsatta utvecklingen för skiffergas, speciellt på skifferfälten i Kina, säger Cnoocs ordförande Wang Yilin.

  Den kinesiska regeringen har sett skiffergas som en möjlighet att minska landets energiberoende och föroreningar från kolanvändningen. Men förhållanden i Kina har inte visat sig gynnsamma på grund av svårtillgänglig geografi och ett statligt monopol för utvinning och infrastruktur.

  Tidigare har även PetroChina meddelat att man skalar ner sitt och Shells gemensamma skiffergasprojekt i Sichuan-provinsen. Sinopec, ett annat kinesiskt oljebolag, fortsätter med sitt skifferprojekt utanför Chongqing enligt plan, men ber om subventioner från staten.

  Läs mer: Financial Times, 2015-03-27

  info
 • 2015-01-23 15:43 Skiffergas

  USA:s oljeindustri drabbas hårdast av oljeprisfallet

  De tre största internationella oljefältservicebolagen, Schlumberger, Halliburton och Baker Hughes, har i veckan uttalat att de drar ner oljeproduktionen i Nordamerika mer än på andra ställen till följd av fallande oljepriser.

  Nästa vecka börjar oljejättarna att rapportera sina resultat för det fjärde kvartalet. Men det kommer redan indikationer på att Schlumbergers kunder i Nordamerika drar ner sina utgifter med 25-30 procent, jämfört med 10-15 procent i resten av världen. Halliburtons vd, Dave Lesar, pratade i tisdags också om en nedgång på runt 25-30 procent i USA och Baker Hughes har uttalat att man ser störst minskning i USA.

  Enligt siffror från Baker Hughes har antalet riggar minskat med 15 procent i USA och 5 procent i Kanada sedan oktober 2014. Samtidigt har riggarna ökat i Nigeria, Irak och Förenade Arabemiraten. En rapport från Barclays spår att utgifterna kommer att minska med 30 procent eller mer om priset fortsätter ligga under 50 dollar per fat.

  Att minskningen blir större i Nordamerika beror på delvis på den högre kostnaden för skifferoljeproduktion än för konventionell oljeproduktion. Enligt en studie från IHS från förra året låg breakeven-priset för medianproducenten på skiffergasfälten i USA på 57 dollar per fat. Priset ligger nu under 48 dollar. Lägre marginaler för skifferoljeutvinningen gör också att det finns en stark drivkraft för produktivitetsutveckling. Det tar bland annat sitt uttryck i att varje rigg kan användas för att borra fler brunnar. Effekten på USA:s oljeutvinning förstärks också av att det är relativt lätt att stänga av och sätta på skifferoljeproduktionen vid kortsiktiga förändringar på marknaden.

  ”Saudiaraberna är realistiska, de vet att de inte kan döda USA:s skifferoljeindustri. Låga priser kan dra ner tillväxten under en period, men så snart priserna återhämtar sig kommer industrin att komma tillbaka”, säger David Goldwyn, en energikonsult som tidigare arbetat för den amerikanska staten.

  En kris i oljeindustrin kommer sannolikt att komma. Enligt The Economist kommer den främst att drabba företag med höga skulder, höga kostnader och en riskfylld affärsmodell. Företag med starka balansräkningar, en diversifierad affärsmodell och som har varit förutseende nog att sälja årets produktion till förra årets priser har en chans att gynnas av krisen, menar tidningen.

  Enligt Scott Nyquist på konsultföretaget McKinsey är överskottet av olja på marknaden bara 3-4 procent av den globala produktionen. Därför krävs inga stora utbudsförändringar för att prisutvecklingen ska vända. Många företag hoppas kunna utnyttja detta genom att köpa upp konkurrenter vars aktiekurs fallit och gå vinnande ur krisen.

  Läs mer: Financial Times, 2015-01-22; The Economist, 2015-01-24

  info
 • 2015-01-21 15:12 Skiffergas

  Fallande oljepriser tvingar BHP minska skifferoljeproduktion

  BHP Billiton drar ner antalet riggar på skifferoljefälten med 40 procent till följd av sjunkande oljepriser. Antalet riggar skärs ner från 26 till 16 och fortsättningsvis kommer företaget fokusera på produktion vid det högkvalitativa oljerika Back Hawk-fältet i södra Texas.

  Sedan juni förra året har globala oljepriser rasat med 60 procent till under 49 dollar per fat. BHP är inte det enda företaget som drar ner sin skifferoljeproduktion i USA.

  — Jag skulle tro att detta kommer att påverka produktionen. Vad gäller BHP förväntar vi oss att det kommer att påverka deras produktion under räkenskapsåret 2016, men inte nödvändigtvis produktionen räkenskapsåret 2015 givet att riggarna kommer att stängas ner i slutet av 2015, säger Glyn Lawcock på analysföretaget UBS.

  BHP håller vid tidigare prognoser om en ökning i skifferoljeproduktionen med runt 50 procent under 2015. Men företaget kommer att dra ner sin prospektering jämfört med budgeten för 2015 med 20 procent till 600 miljoner dollar.

  Läs mer: Financial Times, 2015-01-21

  info
 • 2014-09-18 14:35 Skiffergas

  Rapportrelease: Skifferboomens konsekvenser

  Utvinningen av skiffergas i Nordamerika har redan haft stora konsekvenser för den globala energimarknaden. Förändrade handelsmönster, glidningar i värdekedjor och nya marknader är några av konsekvenserna. Det driver investeringar och teknikutveckling inom gasproduktion, distribution och inom många olika användningsområden.

  Utvinningen av skiffergas är dock långt ifrån okontroversiell och det saknas inte frågetecken kring den ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Miljörisker och politiska överväganden innebär att investeringarna är förknippade med osäkerhet.

  Den 30 september 2014 lanseras Blue Institutes rapport Skifferboomens konsekvenser i samband med ett frukostmöte hos VINNOVA. Rapporten beskriver skifferboomens konsekvenser på produkt- och tjänstemarknader globalt. Studien fokuserar på dynamiken genom hela värdekedjan och belyser risker, utmaningar och möjligheter de närmaste åren.

  Frågor som kommer att lyftas vid mötet:

  Hur påverkar skiffergas den globala energimarknaden?
  Vad finns det för förutsättningar för skiffergasutvinning 
utanför Nordamerika?
  Vilka miljörisker innebär fracking? Kan de hanteras?
  Vad är konsekvenserna för den svenska energimarknaden 
och för svenska företag globalt?
  Vilka utvecklingstrender ser vi på naturgasmarknaden i stort?
  Hur påverkas tillväxtpotential och attraktionskraft i ”svensk” 
tillverkningsindustri (inte minst ur ett utrustnings-/tjänsteleverantörsperspektiv)?
  Studien presenteras av:
 Benjamin Ståhl, Program Director, Blue Institute

  Anmälan till och mer info om frukostmötet finns här:

  http://softadminpublish.vinnova.se/publish/softadmin.aspx?id=6&EmailSendoutOccassionID=2782

  info