• 2016-07-30 14:55 Robotik

  Autoliv ansluter till Volvos Drive Me-projekt

  Volvo Cars och Autoliv har meddelat att man går ihop i projektet Drive Me för att utveckla förarlösa bilar. Företagen ska dela forskning och utveckling inom säkerhetstekniker för att snabba på utvecklingen mot fler aktiva säkerhetssystem.

  Drive Me är ett storskaligt pilotprojekt för autonom körning som ska testa 100 självkörande Volvo-bilar på vägarna i Göteborg. Volvo har tillsammans med bland annat Trafikverket och Chalmers Tekniska Högskola drivit projektet sedan år 2013. De första testerna ska påbörjas under år 2017.

  När Autoliv nu går med i projektet drar man nytta av deras tekniska kompetens inom fordonssäkerhet för att utveckla aktiv säkerhetsteknik.

  – Vi är glada över att välkomna Autoliv till Drive Me-familjen. Autonom körning kommer att göra våra vägar bättre och säkrare. Ju förr vi kan utveckla erforderliga tekniker och börja erbjuda dem i våra bilar desto bättre, säger Volvo Cars vd och koncernchef Håkan Samuelsson.

  Autoliv ser i sin tur fördelar av att stärka samarbetet med andra aktörer inom utvecklingen av förarlösa fordon.

  – Drive Me-projektet är en möjlighet för oss att gå samman med andra viktiga aktörer i Sverige för att stärka vårt arbete inom autonom körning. Morgondagens fordonsflotta kommer att präglas av integrerade aktiva och passiva säkerhetslösningar som måste fungera med total säkerhet och i harmoni mellan systemen. Det är nyckelkunskap inom detta område som Autoliv kommer att tillföra projektet, säger Autolivs styrelseordförande, VD och koncernchef Jan Carlson.

  Ett samarbete på den här nivån mellan två av Sveriges ledande företag inom fordonsindustrin bidrar till att stärka Sveriges position inom utvecklingen av autonoma fordon.

  Läs mer: Autolivs pressmeddelande, 2015-09-30
  Volvos pressmeddelande, 2015-09-30

  info
 • 2015-11-10 14:37 Robotik

  Rapportrelease: Robotarnas århundrade

  Vi lever i robotarnas århundrade. Användningen växer exponentiellt och på bred front. Robotar kommer att bli betydligt vanligare i alla delar av ekonomin och alla delar av samhället. Etablerade leverantörer gynnas av tillväxten, men utmanas av nya aktörer som tar sig in på marknaden. Utvecklingen ställer också krav på användare att förstå utvecklingen och ta tillvara på möjligheterna för att undvika en sjunkande konkurrenskraft.

  Den här studien beskriver var utvecklingen sker, vilka möjligheter och hinder som finns, hur marknaden förändras och vilka aktörer som driver utvecklingen. Den diskuterar också de troliga samhällseffekterna av att fler uppgifter tas över av robotar.

  Rapporten är den senaste i serien Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige, som har som syfte att skapa och sprida kunskap om tillväxtmarknader och vilka möjligheter och utmaningar de innebär för svenska företag.

  Projektet drivs av Stiftelsen Blue Institute, oberoende tankesmedja och forskningsinstitut, med bidrag från VINNOVA.

  Ladda ner Robotarnas århundrade här: Blue Institute (2015)_Robotarnas århundrade

  info
 • 2015-10-27 14:50 Robotik

  Infografik: Utveckling av 3D-skrivare gynnar robotiken

  3D-skrivare har potential att revolutionera tillverkningsprocesser i en rad industrier. För robotik kan de också betyda ännu mer. Förutom att göra tillverkningen av robotar enklare, billigare och snabbare så kan robotar bestyckas med 3D-skrivare, vilket ger helt ny funktionalitet och nya användningsområden.

  Ladda ner högupplöst pdf: 3D-skrivare_infografik_framtidatillvaxt.se

  Konsultbolaget A.T. Kearney uppskattar att marknaden för 3D-skrivare, insatsvaror och tillhörande tjänster kommer att fyrdubblas mellan åren 2014 och 2020, från 4,5 till 17,2 miljarder dollar. Redan idag används 3D-skrivare i stor skala kommersiellt, och inte enbart för protypframtagande. Till exempel har 100 procent av tillverkningen av hörselapparater i USA konverterat till additiv tillverkning, en process som tog mindre än två år.

  3D-skrivare är redan en tredjedel så stor marknad som automation och robotik i USA, och växer snabbare. I viss mån  konkurrerar 3D-skrivare med robotar i tillverkningsprocessen, men de delar också vissa egenskaper, vissa hävdar till och med att 3D-skrivaren är en typ av robot. Det finns en grad av konkurrens mellan områdena, men framförallt utgör 3D-skrivare ett komplement till robotar. Dels gynnar de utvecklingen av robotar och dels kan de användas för att expandera vad som är möjligt för roboten att utföra.

  Sammantaget är därför utvecklingen av 3D-skrivare av stor betydelse för framtidens robotik. Utvecklingen av material och kombinationer av dem, upplösning och hastighet går snabbt framåt inom 3D-skrivare. Robotik är ett av de områden som gynnas mest av den utvecklingen.

  info