2015-03-27 15:07 Skiffergas

Kinesiska Cnooc väntar med skiffergassatsning

Det kinesiska oljebolaget Cnooc meddelar att man lägger sin satsning på skiffergasutvinning på is till följd av låga oljepriser.

– Med tanke på den bistra situationen med låga oljepriser, kommer vi att hålla en låg förhoppning om den fortsatta utvecklingen för skiffergas, speciellt på skifferfälten i Kina, säger Cnoocs ordförande Wang Yilin.

Den kinesiska regeringen har sett skiffergas som en möjlighet att minska landets energiberoende och föroreningar från kolanvändningen. Men förhållanden i Kina har inte visat sig gynnsamma på grund av svårtillgänglig geografi och ett statligt monopol för utvinning och infrastruktur.

Tidigare har även PetroChina meddelat att man skalar ner sitt och Shells gemensamma skiffergasprojekt i Sichuan-provinsen. Sinopec, ett annat kinesiskt oljebolag, fortsätter med sitt skifferprojekt utanför Chongqing enligt plan, men ber om subventioner från staten.

Läs mer: Financial Times, 2015-03-27