2015-11-10 14:37 Robotik

Rapportrelease: Robotarnas århundrade

Vi lever i robotarnas århundrade. Användningen växer exponentiellt och på bred front. Robotar kommer att bli betydligt vanligare i alla delar av ekonomin och alla delar av samhället. Etablerade leverantörer gynnas av tillväxten, men utmanas av nya aktörer som tar sig in på marknaden. Utvecklingen ställer också krav på användare att förstå utvecklingen och ta tillvara på möjligheterna för att undvika en sjunkande konkurrenskraft.

Den här studien beskriver var utvecklingen sker, vilka möjligheter och hinder som finns, hur marknaden förändras och vilka aktörer som driver utvecklingen. Den diskuterar också de troliga samhällseffekterna av att fler uppgifter tas över av robotar.

Rapporten är den senaste i serien Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige, som har som syfte att skapa och sprida kunskap om tillväxtmarknader och vilka möjligheter och utmaningar de innebär för svenska företag.

Projektet drivs av Stiftelsen Blue Institute, oberoende tankesmedja och forskningsinstitut, med bidrag från VINNOVA.

Ladda ner Robotarnas århundrade här: Blue Institute (2015)_Robotarnas århundrade