2016-07-30 14:55 Robotik

Autoliv ansluter till Volvos Drive Me-projekt

Volvo Cars och Autoliv har meddelat att man går ihop i projektet Drive Me för att utveckla förarlösa bilar. Företagen ska dela forskning och utveckling inom säkerhetstekniker för att snabba på utvecklingen mot fler aktiva säkerhetssystem.

Drive Me är ett storskaligt pilotprojekt för autonom körning som ska testa 100 självkörande Volvo-bilar på vägarna i Göteborg. Volvo har tillsammans med bland annat Trafikverket och Chalmers Tekniska Högskola drivit projektet sedan år 2013. De första testerna ska påbörjas under år 2017.

När Autoliv nu går med i projektet drar man nytta av deras tekniska kompetens inom fordonssäkerhet för att utveckla aktiv säkerhetsteknik.

– Vi är glada över att välkomna Autoliv till Drive Me-familjen. Autonom körning kommer att göra våra vägar bättre och säkrare. Ju förr vi kan utveckla erforderliga tekniker och börja erbjuda dem i våra bilar desto bättre, säger Volvo Cars vd och koncernchef Håkan Samuelsson.

Autoliv ser i sin tur fördelar av att stärka samarbetet med andra aktörer inom utvecklingen av förarlösa fordon.

– Drive Me-projektet är en möjlighet för oss att gå samman med andra viktiga aktörer i Sverige för att stärka vårt arbete inom autonom körning. Morgondagens fordonsflotta kommer att präglas av integrerade aktiva och passiva säkerhetslösningar som måste fungera med total säkerhet och i harmoni mellan systemen. Det är nyckelkunskap inom detta område som Autoliv kommer att tillföra projektet, säger Autolivs styrelseordförande, VD och koncernchef Jan Carlson.

Ett samarbete på den här nivån mellan två av Sveriges ledande företag inom fordonsindustrin bidrar till att stärka Sveriges position inom utvecklingen av autonoma fordon.

Läs mer: Autolivs pressmeddelande, 2015-09-30
Volvos pressmeddelande, 2015-09-30