2015-10-27 14:50 Robotik

Infografik: Utveckling av 3D-skrivare gynnar robotiken

3D-skrivare har potential att revolutionera tillverkningsprocesser i en rad industrier. För robotik kan de också betyda ännu mer. Förutom att göra tillverkningen av robotar enklare, billigare och snabbare så kan robotar bestyckas med 3D-skrivare, vilket ger helt ny funktionalitet och nya användningsområden.

Ladda ner högupplöst pdf: 3D-skrivare_infografik_framtidatillvaxt.se

Konsultbolaget A.T. Kearney uppskattar att marknaden för 3D-skrivare, insatsvaror och tillhörande tjänster kommer att fyrdubblas mellan åren 2014 och 2020, från 4,5 till 17,2 miljarder dollar. Redan idag används 3D-skrivare i stor skala kommersiellt, och inte enbart för protypframtagande. Till exempel har 100 procent av tillverkningen av hörselapparater i USA konverterat till additiv tillverkning, en process som tog mindre än två år.

3D-skrivare är redan en tredjedel så stor marknad som automation och robotik i USA, och växer snabbare. I viss mån  konkurrerar 3D-skrivare med robotar i tillverkningsprocessen, men de delar också vissa egenskaper, vissa hävdar till och med att 3D-skrivaren är en typ av robot. Det finns en grad av konkurrens mellan områdena, men framförallt utgör 3D-skrivare ett komplement till robotar. Dels gynnar de utvecklingen av robotar och dels kan de användas för att expandera vad som är möjligt för roboten att utföra.

Sammantaget är därför utvecklingen av 3D-skrivare av stor betydelse för framtidens robotik. Utvecklingen av material och kombinationer av dem, upplösning och hastighet går snabbt framåt inom 3D-skrivare. Robotik är ett av de områden som gynnas mest av den utvecklingen.