2015-10-15 14:53 Robotik

Volvo tar fullt ansvar för sina förarlösa bilar

Volvo har i ett pressmeddelande gått ut och sagt att de är villiga att ta fullt ansvar för det deras bilar gör när de kör i autonomt läge. Det gör dem till den första biltillverkaren i världen som ger ett sådant löfte, men är det nödvändigt?

– Om vi gör ett misstag när vi designar bromsarna eller mjukvaran så är det inte rimligt att lägga skulden på kunden. Vi säger till kunden att de kan spendera sin tid med något annat, vi tar ansvar, säger Erik Coelingh, teknikspecialist på Volvo Personvagnar.

IEEE Spectrum skriver att Volvos uttalande förmodligen är onödigt. Olyckor som orsakas av bilen kommer troligtvis biltillverkarna att vara skyldiga till i alla fall, annars kommer de inte satsa på att utveckla bilarnas säkerhet. Men olyckor som orsakas av andra faktorer så som andra trafikanter kommer fortfarande inte vara biltillverkarens fel.

I pressmeddelandet skriver Volvo Personvagnar också att det är viktigt att USA skapar nationella lagar och regelverk kring autonoma fordon så att leverantörerna inte ska behöva anpassa sig till olika regelverk i varje stat.

– USA riskerar att tappa sin ledande position på grund av en avsaknad av federala riktlinjer för tester och certifiering av autonoma fordon. Europa har till viss del drabbats av att ha många olika regelverk. Det skulle vara synd om USA följde Europas exempel i detta viktiga område, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Personvagnar.